شماره تلفن های داخلی
نام سمت
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه ساختمان سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم ایمیل
1 غلامعلی فرهودی فارغ التحصیلان سـاخـتـمـان مـعـاونـت دانـشــجـويـي کارشناس امور دانشجویی 330
2 ولی ناصری آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی کار شناس آموزش - مکانیک و هوافضا 297
3 رضا ملک پور کارگزینی ساختمان اداری رئیس کارگزینی کارکنان 278 04137741205 malekpour@bonabiau.ac.ir
4 شاهین حاجی بابایی مالی ساختمان اداری حسابدار 263
5 سمیه نقوی مالی ساختمان اداری حسابدار 225
6 لیلا محمدی مالی ساختمان اداری کارشناس حسابدار 225
7 محسن باروقي مالی ساختمان اداری رئیس اداره صندوق رفاه 239 04137731816
8
9 اسماعیل خسروانی مالی ساختمان اداری حسابدار شهریه 233
10
11 علی باقری ریاست ساختمان اداری کارشناس امور فرهنگی 313
12
13
14 قسم اعظمی ساختمان اداری انتشارات 281
15 مخابرات ساختمان اداری 0
16 رامین اصغری آموزش ساختمان علوم انساني کارشناس آموزشی 356
17 رضا صدقی ریاست ساختمان اداری مسئول روابط عمومی 201 04137740202 reza_sedgi@yahoo.com
18 بایرام محمودیان نقلیه ساختمان اداری مسئول راننده 265
19 خانم قهرمانی دبیرخانه ساختمان اداری 229
20 حسین نصیری ساختمان اداری مسئول خدمات 222
21 دکتر داود جباری ریاست ساختمان معاونت دانشجویی و فرهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی 317
22 حسن انوري مالی ساختمان اداری کارشناس بایگانی اسناد مالی 262
23 زاکیه گنج پور آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی رئیس برنامه ریزی آموزشی 293
24
25
26 محمدرضا فرين پور ریاست ساختمان معاونت دانشجویی و فرهنگی کارشناس امور فرهنگی 211
27 صابر صمدی ریاست ساختمان اداری مدیر اداری 210
28 علی اکبر ملازاده اموال ساختمان اداری مسئول اموال 366
29 هادی اقدسی راد ساختمان اداری مدیر تدارکات 221 agdsihadi@yahoo.com
30 ولی جلیلوند انبار ساختمان اداری مسئول انبار 242
31 مدیران گروه آموزش ساختمان عمران و معماری 383
32 نادر‌ علی نژاد آموزش ساختمان عمران و معماری کارشناس امور تشکیل کلاسها 290 04137730296
33 آبدارخانه ساختمان عمران و معماری 399
34 استادسـرا آموزش ساختمان عمران و معماری 344
35 گروه شهرسازی آموزش ساختمان عمران و معماری 241
36 گروه معماری آموزش ساختمان عمران و معماری 371
37 گروه عمران آموزش ساختمان عمران و معماری 363
38
39 انتظامات انتظامات ساختمان فني مهندسي 369
40
41 م گروه مكانيك آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی 349
42 م گروه کامپیوتر آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی 363
43
44 عبدالخالق افرا آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی بایگانی 226 xafra48@gmail.com
45 اصلان عظیم زاده آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی کارشناس آموزش - صنایع و کامپیوتر 362
46 م گروه ریاضی آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی 312
47 الستی آموزش ساختمان برق و کامپیوتر مدیر مرکز رشد 332
48 آمفي تئاتر ساختمان فني مهندسي 382
49
50 گروه میکروبیولوژی آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی 365
51 م گروه شهرسازي آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی 371
52 محمدرضا کهتری آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی مسئول امور کلاسها 300
53 صادق فاروقی آموزش ساختمان علوم انسانی کارشناس آموزش - معماری و شهر سازی 288
54
55 م گروه صنایع آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی 305
56 رامین پاشایی آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی کارشناس آموزش - برق 362
57 سجاد قاسمی ساختمان کارگاهها و آزمایشگاه ها کارشناس آزمایشگاه و کارگاهها 216 xghasemi@bonabiau.ac.ir
58 م گروه فيزيك آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی 302
59 بسیج دانشجویی ساختمان تحصیلات تکمیلی 304
60 آبدارخانه ساختمان علوم انساني 284
61 بسيج دانشجويي ساختمان علوم انساني 314
62 خانم سامع نوروزی آموزش ساختمان برق و کامپیوتر 310 f.samenoroz@yahoo.com
63 یحیی بایرامی ساختمان برق و کامپیوتر 307
64 دکتر سیدی آموزش ساختمان علوم انساني 218
65 بانك ملي ساختمان علوم انساني 215 04137731326
66 دکتر آقاپورامین ساختمان علوم انساني رئیس دانشکده انسانی 280
67 فرهاد دیبایی آموزش ساختمان علوم انساني کارشناس اموزش امور کلاسها 289 04137739330
68 میریعقوب حسنی ساختمان سلف سرویس 272
69
70 رباب احمد نژاد آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی کارشناس آموزش 292
71 نجف عباس زاده آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی کارشناس آموزش 204 Najafabbaszadeh@yahoo.com
72
73 انتظامات انتظامات ساختمان علوم انساني 283
74 بسیج خواهران ساختمان علوم انساني 315
75 دکتر حجتی ریاست ساختمان اداری ریاست 252
76
77 فرهاد نخجوان دانشجویی سـاخـتـمـان مـعـاونـت دانـشــجـويـي کارشناس امور دانشجویی 269
78 آبدارخانه ساختمان اداری 245
79 هادی اصغری ساختمان اداری رئیس اداره گزینش 385 04137724493
80 سیاوش جدی ریاست ساختمان اداری مدیر دفتر ریاست 251
81 محمد عبدالحسين آذري ساختمان معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی کارگزینی هیات علمی 250
82 بهمن صادق زاده ساختمان معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی کارگزینی هیات علمی 250 04137730226
83
84 غلامحسین رضایی ساختمان اداری رئیس اداره برنامه و بودجه 260
85 منصور فرجی حراست ساختمان اداری مدیر حراست 258 04137744480
86 مجید پاشاوند ساختمان اداری کارشناس حقوقی 223 04137739838 majidpashavand@yahoo.com
87 ساختمان اداری
88 حمیده بریشان مالی ساختمان اداری کارشناس حسابدار رسیدگی اسناد 231
89 دکتر مجلل ساختمان اداری معاون آموزشی 390
90 معصومه سلطان داداشی کارگزینی ساختمان اداری اموزش نیروی انسانی و امور ادرای 254 sdadashi83@yahoo.com
91 دکتر جعفری مالی ساختمان اداری معاون اداری مالی 279 04137740203
92 سید مرتضی حاتم زاده مالی ساختمان اداری مدیر مالی 236 04137741209
93 احمدرضا جباری مالی ساختمان اداری رئیس حسابداری 206
94 مهین دخت اسفندیاری کارگزینی ساختمان اداری رئیس کارگزینی 247
95 فرامرز زمزمی مالی ساختمان اداری شهریه دانشجویی 230
96 عزیز حميدي مالی ساختمان اداری حسابدار صندوق دانشجویی 244 aziz46459@yahoo.com
97 ربیعه ساعدی مالی ساختمان اداری حسابدار حقوق و دستمزد 249
98 مسعود محمدیان مالی ساختمان اداری حسابدار 200
99 ولی جلیلوند ساختمان اداری مسئول انبار 242
100 م گ ادبیات آموزش ساختمان علوم انساني 243
101 مديران گروه آموزش ساختمان علوم انساني 274
102 نگهبانی برادران ساختمان علوم انساني 266
103
104 داداش کریمی آموزش ساختمان علوم انساني 277
105 لیلا مظفری آموزش ساختمان علوم انساني کارشناس آموزش 347
106 جمشید نجف زاده امتحانات ساختمان تحصیلات تکمیلی رئیس امتحانات 268 04137730338
107 م گ مديريت آموزش ساختمان علوم انساني 367
108 نگهباني خواهران انتظامات ساختمان علوم انساني 273
109 برزی بایگانی ساختمان علوم انساني مسئول بایگانی 288
110 منیره سلامتی آموزش ساختمان اداری مسئول دفتر معاون اداری مالی 282
111 نادره دست بالا آموزش ساختمان برق و کامپیوتر کارشناس پژوهش 327
112 استاد رمضانی آموزش ساختمان علوم انساني 277
113 بلال رضا قلیان آموزش ساختمان علوم انساني کارشناس آموزش - ارشد مدیریت 228
114
115 آبدارخانه سـاخـتـمـان مـعـاونـت دانـشــجـويـي 321
116
117 حسین تقیان دانشجویی سـاخـتـمـان مـعـاونـت دانـشــجـويـي کارشناس نظام وظیفه 328
118 مصطفی ریاضی تربیت بدنی سـاخـتـمـان مـعـاونـت دانـشــجـويـي کارشناس تربیت بدنی 351
119
120 هادی اصغری ساختمان اداری گزینش 385 hadi.asghari@chmail.ir
121
122 طاهره كربلائي دانشجویی سـاخـتـمـان مـعـاونـت دانـشــجـويـي نقل و انتقالات دانشجویی 255
123 رحیم عبداله فام دانشجویی سـاخـتـمـان مـعـاونـت دانـشــجـويـي مدیر دانشجویی 326 04137735200
124
125
126 رقیه ایرانپور دانشجویی سـاخـتـمـان مـعـاونـت دانـشــجـويـي مشاوره 329
127 رسول وحدتی دانشجویی سـاخـتـمـان مـعـاونـت دانـشــجـويـي مسئول خوابگاه 325
128 سعید دادجو فارغ التحصیلان سـاخـتـمـان مـعـاونـت دانـشــجـويـي کارشناس امور دانشجویی 322
129 رشدی تربیت بدنی سـاخـتـمـان مـعـاونـت دانـشــجـويـي مسئول تربیت بدنی 343
130 ناصر ظفري فارغ التحصیلان سـاخـتـمـان مـعـاونـت دانـشــجـويـي رئیس فارغ التحصیلان 324 04137726430
131 نسرین درياني فارغ التحصیلان سـاخـتـمـان مـعـاونـت دانـشــجـويـي کارشناس فارغ التحصیلان 319
132
133
134 بهرام رنجبر عمرانی ساختمان اداری رئیس اراده طراحی و اجرا 333 04137741100
135 احمد سلیمان زاده عمرانی ساختمان اداری متصدی تاسیسات 224
136
137 ناهیده بنابیان ساختمان اداری کارشناس کارگزینی 202
138 خدیجه شریفی کتابخانه ساختمان معاونت پژوهش و فناوری مسئول امور کتابداری 287
139 محرم علی آذر پژوهش ساختمان معاونت پژوهش و فناوری کارشناس پژوهش 227
140 فرشید فرجی انفورماتیک ساختمان معاونت پژوهش و فناوری کارشناس شبکه 401 faraji.farshid@bonabiau.ac.ir
141 رضا محبعلی زاده انفورماتیک ساختمان معاونت پژوهش و فناوری مدیر فناوری و آمار 400 04137741201 moheb@bonabiau.ac.ir
142 تشکل های سیاسی ساختمان معاونت پژوهش و فناوری 358
143 دکتر پاشازاده پژوهش ساختمان تحصیلات تکمیلی معاونت پژوهشی 350 04137731851
144 دکتر دلیر ساختمان تحصیلات تکمیلی مدیر پژ<هش 280
145 مهین مخدومی انفورماتیک ساختمان معاونت پژوهش و فناوری کارشناس سایت و آمار 311
146 پری عدالتی ساختمان معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی کارشناس کارگزینی هیأت علمی 250
147 هاله طاهری پژوهش ساختمان تحصیلات تکمیلی کارشناس پژوهش 354 04137730260
148 بلال داداشی پژوهش ساختمان معاونت پژوهش و فناوری کارشناس پژوهش 246
149
150
151 انتظامات انتظامات ساختمان معاونت پژوهش و فناوری 352
152 حکیمه مهدی زاده انفورماتیک ساختمان معاونت پژوهش و فناوری کارشناس خدمات ماشینی 389
153 فریده جلیلی انفورماتیک ساختمان معاونت پژوهش و فناوری سرپرست سایت ها 392
154 انتظامات انتظامات ساختمان کارگاهها و آزمایشگاه ها 357
155 آبدارخانه ساختمان کارگاهها و آزمایشگاه ها 372
156 حوریه موسی زاده ساختمان کارگاهها و آزمایشگاه ها کارشناس آموزش 388
157 احمد پاک نژاد ساختمان کارگاهها و آزمایشگاه ها مسئول آزمایشگاه ها و کارگاهها 360
158
159 مریم ولی زاده ساختمان معاونت دانشجویی 205
160 زهرا سیدی ساختمان کارگاهها و آزمایشگاه ها کارشناس آزمایشگاه 359
161
162 رحمان منصورپور ساختمان اداری تدارکات 240
163 محمود خادم معارف آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی مدیر آموزش 214 04137724496
164 کشاورز سـاخـتـمـان مـعـاونـت دانـشــجـويـي 207 keshavarzn40@yahoo.com