شماره تلفن های داخلی
نام سمت
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه ساختمان سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم ایمیل
1 غلامعلی فرهودی فارغ التحصیلان سـاخـتـمـان مـعـاونـت دانـشــجـويـي کارشناس امور دانشجویی 330
2
3 رضا ملک پور پژوهشی ساختمان تحصیلات تکمیلی کارشناس پژوهش 297 malekpour@bonabiau.ac.ir
4 شاهین حاجی بابایی مالی ساختمان اداری حسابدار 263
5 سمیه نقوی مالی ساختمان اداری حسابدار 249
6 لیلا محمدی مالی ساختمان اداری کارشناس حسابدار 225
7 محسن باروقي مالی ساختمان اداری رئیس اداره صندوق رفاه 239 04137731816
8
9 اسماعیل خسروانی دبیرخانه ساختمان اداری رئیس دبیرخانه 256
10
11 علی باقری ریاست ساختمان اداری کارشناس امور فرهنگی 313
12
13
14 قسم اعظمی ساختمان علوم انسانی انتشارات-مسئول خدمات 281
15 مخابرات ساختمان اداری خانم نظری 0
16 رامین اصغری آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی کارشناس آموزشی 301
17 رضا صدقی ریاست ساختمان اداری مسئول روابط عمومی 201 04137740202 reza_sedgi@yahoo.com
18 بایرام محمودیان نقلیه ساختمان اداری مسئول راننده 265
19
20 حسین نصیری ساختمان پرستاری مامایی کارشناس آموزش 246
21 دکتر داود جباری ریاست ساختمان معاونت دانشجویی و فرهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی 317
22 حسن انوري مالی ساختمان اداری کارشناس بایگانی اسناد مالی 262
23 زاکیه گنج پور آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی رئیس برنامه ریزی آموزشی 293
24
25
26 محمدرضا فرين پور ریاست ساختمان معاونت دانشجویی و فرهنگی کارشناس امور فرهنگی 211
27 صابر صمدی ریاست ساختمان اداری مدیر اداری 210
28 علی اکبر ملازاده اموال ساختمان اداری مسئول اموال 366
29 هادی اقدسی راد ساختمان اداری مدیر تدارکات 221 agdsihadi@yahoo.com
30 ولی جلیلوند انبار ساختمان اداری مسئول انبار 242
31 مدیران گروه آموزش ساختمان عمران و معماری 383
32 نادر‌ علی نژاد آموزش ساختمان عمران و معماری کارشناس امور تشکیل کلاسها 290 04137730296
33 آبدارخانه ساختمان عمران و معماری 399
34 استادسـرا آموزش ساختمان عمران و معماری 344
35 گروه شهرسازی آموزش ساختمان عمران و معماری 241
36 گروه معماری آموزش ساختمان عمران و معماری 371
37 گروه عمران آموزش ساختمان عمران و معماری 383
38
39
40
41 م گروه مكانيك آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی 349
42 م گروه کامپیوتر آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی 363
43
44 عبدالخالق افرا آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی کارشناس آموزش 301 xafra48@gmail.com
45 اصلان عظیم زاده آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی کارشناس آموزش - صنایع و کامپیوتر 362
46 م گروه ریاضی آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی 312
47 دکتر الستی آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی مدیر مرکز رشد 292
48 آمفي تئاتر ساختمان فني مهندسي 382
49
50 گروه میکروبیولوژی آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی 365
51 م گروه شهرسازي آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی 371
52 محمدرضا کهتری آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی مسئول امور کلاسها 300
53 صادق فاروقی آموزش ساختمان علوم انسانی کارشناس آموزش - معماری و شهر سازی 288
54
55 م گروه صنایع آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی 305
56 رامین پاشایی آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی کارشناس آموزش - برق 362
57 سجاد قاسمی ساختمان کارگاهها و آزمایشگاه ها کارشناس آزمایشگاه و کارگاهها 216 xghasemi@bonabiau.ac.ir
58 م گروه فيزيك آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی 302
59 بسیج دانشجویی ساختمان تحصیلات تکمیلی 304
60 آبدارخانه ساختمان علوم انساني 284
61 بسيج دانشجويي ساختمان علوم انساني 314
62 خانم سامع نوروزی آموزش ساختمان پرستاری مامایی 310 f.samenoroz@yahoo.com
63 یحیی بایرامی ساختمان پرستاری مامایی 297
64 دکتر سیدی آموزش ساختمان علوم انساني 218
65 بانك ملي ساختمان علوم انساني 215 04137731326
66 دکتر آقاپورامین ساختمان علوم انساني رئیس دانشکده انسانی 280
67 فرهاد دیبایی آموزش ساختمان علوم انساني کارشناس اموزش امور کلاسها 289 04137739330
68 میریعقوب حسنی ساختمان سلف سرویس 272
69
70 رباب احمد نژاد آموزش ساختمان علوم انسانی کارشناس آموزش 241
71 نجف عباس زاده آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی کارشناس آموزش 204 Najafabbaszadeh@yahoo.com
72
73 انتظامات انتظامات ساختمان علوم انساني 283
74 بسیج خواهران ساختمان علوم انساني 315
75 دکتر حجتی ریاست ساختمان اداری ریاست 252
76
77 فرهاد نخجوان دانشجویی سـاخـتـمـان مـعـاونـت دانـشــجـويـي کارشناس امور دانشجویی 269
78 آبدارخانه ساختمان اداری 245
79 هادی اصغری ساختمان اداری رئیس اداره گزینش 385 04137724493
80 سیاوش جدی ریاست ساختمان اداری مسئول دفتر ریاست 251
81 محمد عبدالحسين آذري ساختمان معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی کارگزینی هیات علمی 250
82 دکتر رسول عبدی ساختمان معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی رئیس کارگزینی هیات علمی 250 04137730226
83
84 غلامحسین رضایی ساختمان اداری رئیس اداره برنامه و بودجه 260
85 منصور فرجی حراست ساختمان اداری مدیر حراست 258 04137744480
86 مجید پاشاوند ساختمان اداری کارشناس حقوقی 223 04137739838 majidpashavand@yahoo.com
87 ساختمان اداری
88 حمیده بریشان مالی ساختمان اداری کارشناس حسابدار رسیدگی اسناد 231
89 دکتر مجلل ساختمان اداری معاون آموزشی 390
90 معصومه سلطان داداشی کارگزینی ساختمان اداری کارشناس کارگزینی کارکنان 202 sdadashi83@yahoo.com
91 دکتر جعفری مالی ساختمان اداری معاون اداری مالی 279 04137740203
92 سید مرتضی حاتم زاده مالی ساختمان اداری مدیر مالی 236 04137741209
93 احمدرضا جباری مالی ساختمان اداری رئیس حسابداری 206
94 ولی ناصری کارگزینی ساختمان اداری رئیس کارگزینی 278
95 فرامرز زمزمی مالی ساختمان اداری شهریه دانشجویی 230
96 عزیز حميدي مالی ساختمان اداری حسابدار صندوق دانشجویی 244 aziz46459@yahoo.com
97 ربیعه ساعدی مالی ساختمان اداری حسابدار حقوق و دستمزد 249
98 مسعود محمدیان مالی ساختمان اداری حسابدار 200
99
100 مدیر گروه ادبیات آموزش ساختمان علوم انساني دکتر آرش مشفقی 243
101 مديران گروه آموزش ساختمان علوم انساني 274
102 نگهبانی برادران ساختمان علوم انساني 266
103
104 دکتر داداش کریمی آموزش ساختمان علوم انساني 277
105 لیلا مظفری آموزش ساختمان علوم انساني کارشناس آموزش 347
106 جمشید نجف زاده امتحانات ساختمان تحصیلات تکمیلی رئیس امتحانات 268 04137730338
107 مدیر گروه مديريت آموزش ساختمان علوم انساني 367
108 نگهباني خواهران انتظامات ساختمان علوم انساني 273
109 برزی بایگانی ساختمان علوم انساني مسئول بایگانی 288
110 منیره سلامتی آموزش ساختمان اداری مسئول دفتر معاون اداری مالی 282
111 نادره دست بالا آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی کارشناس پژوهش 327
112
113 بلال رضا قلیان آموزش ساختمان علوم انساني کارشناس آموزش - ارشد مدیریت 228
114
115 آبدارخانه سـاخـتـمـان مـعـاونـت دانـشــجـويـي 321
116
117 حسین تقیان دانشجویی ساختمان تحصیلات تکمیلی کارشناس نظام وظیفه 226
118 مصطفی ریاضی تربیت بدنی سـاخـتـمـان مـعـاونـت دانـشــجـويـي کارشناس تربیت بدنی 351
119
120 هادی اصغری ساختمان اداری گزینش 385 hadi.asghari@chmail.ir
121
122 طاهره كربلائي دانشجویی سـاخـتـمـان مـعـاونـت دانـشــجـويـي نقل و انتقالات دانشجویی 255
123 رحیم عبداله فام دانشجویی سـاخـتـمـان مـعـاونـت دانـشــجـويـي مدیر دانشجویی 326 04137735200
124
125
126 رقیه ایرانپور دانشجویی سـاخـتـمـان مـعـاونـت دانـشــجـويـي مشاوره 329
127 رسول وحدتی دانشجویی سـاخـتـمـان مـعـاونـت دانـشــجـويـي مسئول خوابگاه 325
128 سعید دادجو فارغ التحصیلان سـاخـتـمـان مـعـاونـت دانـشــجـويـي کارشناس امور دانشجویی 322
129 رشدی تربیت بدنی سـاخـتـمـان مـعـاونـت دانـشــجـويـي مسئول تربیت بدنی 343
130 ناصر ظفري فارغ التحصیلان سـاخـتـمـان مـعـاونـت دانـشــجـويـي رئیس فارغ التحصیلان 324 04137726430
131 قادر یگانه فارغ التحصیلان سـاخـتـمـان مـعـاونـت دانـشــجـويـي کارشناس فارغ التحصیلان 255
132
133
134 بهرام رنجبر عمرانی ساختمان اداری رئیس اراده طراحی و اجرا 333 04137741100
135 احمد سلیمان زاده عمرانی ساختمان اداری متصدی تاسیسات 224
136
137 ناهیده بنابیان ساختمان اداری کارشناس کارگزینی 202
138 خدیجه شریفی کتابخانه ساختمان پرستاری مامایی مسئول امور کتابداری 287
139 محرم علی آذر پژوهش ساختمان تحصیلات تکمیلی کارشناس پژوهش 292
140 فرشید فرجی انفورماتیک ساختمان پرستاری مامایی کارشناس شبکه 401 faraji.farshid@bonabiau.ac.ir
141 رضا محبعلی زاده انفورماتیک ساختمان پرستاری مامایی مدیر فناوری و آمار 400 04137741201 moheb@bonabiau.ac.ir
142 تشکل های سیاسی ساختمان پرستاری مامایی 358
143 دکتر پاشازاده پژوهش ساختمان تحصیلات تکمیلی معاونت پژوهشی 350 04137731851
144 دکتر دلیر ساختمان تحصیلات تکمیلی مدیر پژوهش 270
145 مهین مخدومی انفورماتیک ساختمان پرستاری مامایی کارشناس سایت و آمار 311
146 پری عدالتی ساختمان معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی کارشناس کارگزینی هیأت علمی 250
147
148 بلال داداشی ریاست ساختمان اداری مسئول دفتر معاونت آموزشی 374
149
150
151 انتظامات انتظامات ساختمان پرستاری مامایی 352
152 حکیمه مهدی زاده انفورماتیک ساختمان پرستاری مامایی کارشناس خدمات ماشینی 389
153 فریده جلیلی انفورماتیک ساختمان پرستاری مامایی سرپرست سایت ها 392
154 انتظامات انتظامات ساختمان کارگاهها و آزمایشگاه ها 357
155 آبدارخانه ساختمان کارگاهها و آزمایشگاه ها 372
156 حوریه موسی زاده ساختمان کارگاهها و آزمایشگاه ها کارشناس آموزش 388
157 احمد پاک نژاد ساختمان کارگاهها و آزمایشگاه ها مسئول آزمایشگاه ها و کارگاهها 360
158
159 مریم ولی زاده ساختمان معاونت دانشجویی 205
160 زهرا سیدی ساختمان کارگاهها و آزمایشگاه ها کارشناس آزمایشگاه 359
161
162 رحمان منصورپور ساختمان علوم انسانی کارشناس آموزش 356
163 محمود خادم معارف آموزش ساختمان تحصیلات تکمیلی مدیر آموزش 214 04137724496
164 کشاورز سـاخـتـمـان مـعـاونـت دانـشــجـويـي 207 keshavarzn40@yahoo.com