اطلاعیه های دانشجویی
کلمه کلیدی : سال : ماه :
ردیف عنوان تصویر تاریخ
65 اطلاعیه تخفیف چند دانشجویی 1393/11/18
66 اطلا عیه حذف واضافه نیمسال دوم سالتحصیلی 94-93 1393/11/12
67 پرداخت کل شهریه (ثابت و متغیر) بصورت نقد و چک قبل از انتخاب واحد الزامی میباشد 1393/11/2
68 مرکز مشاوره تغذیه و رژیم درمانی واحد بناب آغاز به کار کرد 1393/9/11
69 اطلاعیه ثبت نام ورزشی 1393/9/11
70 اطلاعیه تخفیف چند دانشجویی 1393/9/11
71 اطلا عیه حذف واضافه نیمسال اول سالتحصیلی 94-93 1393/9/11
72 اطلاعیه مهم خوابگاه برادران 1393/9/11