اطلاعیه های دانشجویی
کلمه کلیدی : سال : ماه :
ردیف عنوان تصویر تاریخ
49 اطلاعیه وام بلند مدت دانشجویي 1394/11/19
50 قابل توجه بانوان اعضای هیأت علمی واحد بناب 1394/11/7
51 دریافت فرم های وام کوتاه مدت دانشجویان 1394/11/5
52 نحوه پرداخت شهریه نیمسال دوم 95-94 1394/11/3
53 اطلاعیه تخفیف چند دانشجویی 1394/11/3
54 ثبت نام ورودی های بهمن 95-94 1394/10/28
55 اطلاعیه اعطای وام دانشجوئي بانک ملی 1394/10/22
56 پرداخت وام به اعضای هیأت علمی 1394/10/21