اطلاعیه های دانشجویی
کلمه کلیدی : سال : ماه :
ردیف عنوان تصویر تاریخ
49 اطلاعیه تخفیف چند دانشجویی 1394/12/18
50 انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب 1394/12/5
51 ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب 1394/11/24
52 اطلاعیه وام بلند مدت دانشجویي 1394/11/19
53 قابل توجه بانوان اعضای هیأت علمی واحد بناب 1394/11/7
54 دریافت فرم های وام کوتاه مدت دانشجویان 1394/11/5
55 نحوه پرداخت شهریه نیمسال دوم 95-94 1394/11/3
56 اطلاعیه تخفیف چند دانشجویی 1394/11/3