اطلاعیه های دانشجویی
کلمه کلیدی : سال : ماه :
ردیف عنوان تصویر تاریخ
33 قابل توجه بانوان اعضای هیأت علمی واحد بناب 1394/11/7
34 دریافت فرم های وام کوتاه مدت دانشجویان 1394/11/5
35 نحوه پرداخت شهریه نیمسال دوم 95-94 1394/11/3
36 اطلاعیه تخفیف چند دانشجویی 1394/11/3
37 ثبت نام ورودی های بهمن 95-94 1394/10/28
38 اطلاعیه اعطای وام دانشجوئي بانک ملی 1394/10/22
39 پرداخت وام به اعضای هیأت علمی 1394/10/21
40 برنامه زمان بندی ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم 94-95 1394/10/14