اطلاعیه های دانشجویی
کلمه کلیدی : سال : ماه :
ردیف عنوان تصویر تاریخ
33 اطلاعیه تخفیف چند دانشجویی 1394/12/18
34 انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب 1394/12/5
35 ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب 1394/11/24
36 اطلاعیه وام بلند مدت دانشجویي 1394/11/19
37 قابل توجه بانوان اعضای هیأت علمی واحد بناب 1394/11/7
38 دریافت فرم های وام کوتاه مدت دانشجویان 1394/11/5
39 نحوه پرداخت شهریه نیمسال دوم 95-94 1394/11/3
40 اطلاعیه تخفیف چند دانشجویی 1394/11/3