اطلاعیه های دانشجویی
کلمه کلیدی : سال : ماه :
ردیف عنوان تصویر تاریخ
17 نحوه پرداخت شهریه نیمسال دوم 96-95 1395/11/5
18 برنامه انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 واحد بناب 1395/11/2
19 زمان برگزاری امتحانات لغو شده 1395/10/20
20 امتحانات روز چهارشنبه 22 دی هم لغو شد 1395/10/20
21 دوشنبه 20 دی و سه شنبه 21 دی، کلیه شعبات دانشگاه تعطیل است 1395/10/19
22 شروع کلاسها و وقت اداری یکشنبه 5 دی، از ساعت 9:30 صبح 1395/10/4
23 اطلاعیه وام بلند مدت برای نیمسال دوم 96-95 1395/10/4
24 اطلاعیه تخفیف چند دانشجویی 1395/8/22