اطلاعیه های دانشجویی
کلمه کلیدی : سال : ماه :
ردیف عنوان تصویر تاریخ
17 اطلاعیه تخفیف دانشجویی 1395/11/27
18 اطلاعیه وام بلند مدت نیمسال دوم 96-95 1395/11/23
19 برنامه انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 واحد بناب 1395/11/5
20 نحوه پرداخت شهریه نیمسال دوم 96-95 1395/11/5
21 برنامه انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 واحد بناب 1395/11/2
22 زمان برگزاری امتحانات لغو شده 1395/10/20
23 امتحانات روز چهارشنبه 22 دی هم لغو شد 1395/10/20
24 دوشنبه 20 دی و سه شنبه 21 دی، کلیه شعبات دانشگاه تعطیل است 1395/10/19