اطلاعیه های دانشجویی
کلمه کلیدی : سال : ماه :
ردیف عنوان تصویر تاریخ
17 شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیأت علمی 1396/4/18
18 زمان انتخاب واحد ترم تابستان 96-95 1396/3/31
19 تغییر ساعت کاری و ساعت امتحانات به مناسبت شبهای قدر 1396/3/23
20 اطلاعیه تخفیف دانشجویی 1395/11/27
21 اطلاعیه وام بلند مدت نیمسال دوم 96-95 1395/11/23
22 برنامه انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 واحد بناب 1395/11/5
23 نحوه پرداخت شهریه نیمسال دوم 96-95 1395/11/5
24 برنامه انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 واحد بناب 1395/11/2