اطلاعیه های دانشجویی
کلمه کلیدی : سال : ماه :
ردیف عنوان تصویر تاریخ
9 آغاز ثبت نام حضوری رشته های بدون آزمون واحد بناب 1396/5/31
10 تعطیلات تابستانی از 14 تا 27 مرداد 96 1396/5/12
11 شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیأت علمی 1396/4/18
12 زمان انتخاب واحد ترم تابستان 96-95 1396/3/31
13 تغییر ساعت کاری و ساعت امتحانات به مناسبت شبهای قدر 1396/3/23
14 اطلاعیه تخفیف دانشجویی 1395/11/27
15 اطلاعیه وام بلند مدت نیمسال دوم 96-95 1395/11/23
16 برنامه انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 واحد بناب 1395/11/5