اطلاعیه های دانشجویی
کلمه کلیدی : سال : ماه :
ردیف عنوان تصویر تاریخ
73 اطلاعیه تخفیف چند دانشجویی 1393/11/18
74 اطلا عیه حذف واضافه نیمسال دوم سالتحصیلی 94-93 1393/11/12
75 پرداخت کل شهریه (ثابت و متغیر) بصورت نقد و چک قبل از انتخاب واحد الزامی میباشد 1393/11/2
76 مرکز مشاوره تغذیه و رژیم درمانی واحد بناب آغاز به کار کرد 1393/9/11
77 اطلاعیه ثبت نام ورزشی 1393/9/11
78 اطلاعیه تخفیف چند دانشجویی 1393/9/11
79 اطلا عیه حذف واضافه نیمسال اول سالتحصیلی 94-93 1393/9/11
80 اطلاعیه مهم خوابگاه برادران 1393/9/11