اطلاعیه های دانشجویی
کلمه کلیدی : سال : ماه :
ردیف عنوان تصویر تاریخ
73 اطلاعیه ثبت نام ورزشی 1393/9/11
74 اطلاعیه تخفیف چند دانشجویی 1393/9/11
75 اطلا عیه حذف واضافه نیمسال اول سالتحصیلی 94-93 1393/9/11
76 اطلاعیه مهم خوابگاه برادران 1393/9/11
77 اطلاعیه مهم بیمه دانشجویی 1393/9/11
78 اطلاعیه امور مالی در ارتباط با ثبت نام 1393/9/11
79 اطلاعیه اعطای تسهیلات قرض الحسنه جهت رفاه دانشجویان عزیز 1393/9/11
80 زمان انتخاب واحد ترم تابستان 93-92 1393/9/11