اطلاعیه های دانشجویی
کلمه کلیدی : سال : ماه :
ردیف عنوان تصویر تاریخ
1 تعطیلات تابستانی از 14 تا 27 مرداد 96 1396/5/12
2 شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیأت علمی 1396/4/18
3 زمان انتخاب واحد ترم تابستان 96-95 1396/3/31
4 تغییر ساعت کاری و ساعت امتحانات به مناسبت شبهای قدر 1396/3/23
5 اطلاعیه تخفیف دانشجویی 1395/11/27
6 اطلاعیه وام بلند مدت نیمسال دوم 96-95 1395/11/23
7 برنامه انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 واحد بناب 1395/11/5
8 نحوه پرداخت شهریه نیمسال دوم 96-95 1395/11/5