اطلاعیه های دانشجویی
کلمه کلیدی : سال : ماه :
ردیف عنوان تصویر تاریخ
1 زمان انتخاب واحد ترم تابستان 96-95 1396/3/31
2 تغییر ساعت کاری و ساعت امتحانات به مناسبت شبهای قدر 1396/3/23
3 اطلاعیه تخفیف دانشجویی 1395/11/27
4 اطلاعیه وام بلند مدت نیمسال دوم 96-95 1395/11/23
5 برنامه انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 واحد بناب 1395/11/5
6 نحوه پرداخت شهریه نیمسال دوم 96-95 1395/11/5
7 برنامه انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 واحد بناب 1395/11/2
8 زمان برگزاری امتحانات لغو شده 1395/10/20