ورود

نام و نام خانوادگی : ارشد غفاري نسب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : arshad.gh24@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1359 فيزيولوژي پنج شنبه15:30 14:00عادي/پنج شنبه17:15 15:45هفته اول/پنج شنبه17:15 15:45هفته دوم/ 11:00 98/10/21
1360 فيزيولوژي (2) پنج شنبه10:50 09:30عادي/پنج شنبه12:20 11:00هفته اول/پنج شنبه12:20 11:00هفته دوم/ 11:00 98/10/28
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده