ورود

نام و نام خانوادگی : عليرضا عبدالحسين زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : alirezaabd189@gmail.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
977 آزمايشگاه ژنتيك (1) يکشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 2عادي/ 00:00 / /
974 آزمايشگاه ژنتيك (1) يکشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 2عادي/ 00:00 / /
978 آزمايشگاه ژنتيك (1) دوشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 2عادي/ 00:00 / /
1137 آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي دوشنبه12:20 11:00عادي/ 00:00 / /
1019 آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي دوشنبه10:50 09:30عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده