ورود

نام و نام خانوادگی : عليرضا عبدالحسين زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : alirezaabd189@gmail.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
348 آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي سه شنبه19:00 17:30عادي/ 00:00 / /
347 آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي سه شنبه17:15 15:45عادي/ 00:00 / /
330 آزمايشگاه ژنتيك (1) چهار شنبه15:30 14:00عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده