ورود

نام و نام خانوادگی : عليرضا عبدالحسين زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : alirezaabd189@gmail.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
736 آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي سه شنبه13:00 11:30 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
735 آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي سه شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
734 آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي سه شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده