ورود

نام و نام خانوادگی : رباب درويشي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : پرستاري

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
863 کارآموزي پرستاري بزرگسالان و سالمندان(2) 00:00 / /
873 کارآموزي درعرصه پرستاري در بحران، فوريتها و حوادث... 00:00 / /
1162 کارآموزي درعرصه پرستاري داخلي جراحي(4) 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده