ورود

نام و نام خانوادگی : محمد دانائي مهر

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مکانيک

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1404 آزمايشگاه انتقال حرارت 00:00 / /
1732 توربو ماشين 11:00 96/03/30
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده