ورود

نام و نام خانوادگی : حسين توحيدي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : برق

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hosseintohidi@ymail.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
143 کنترل توان راکتيو جمعه10:50 09:30هفته دوم/جمعه12:20 11:00عادي/ 14:00 97/10/17
139 حفاظت پيشرفته سيستم هاي قدرت جمعه09:20 08:00عادي/جمعه10:50 09:30هفته اول/ 14:00 97/10/22
1795 الکترونيک قدرت (1) 14:00 97/10/22
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده