ورود

نام و نام خانوادگی : حسين توحيدي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : برق

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hosseintohidi@ymail.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
411 بهره برداري از سيستم هاي قدرت پنج شنبه11:15 09:45هفته اول/پنج شنبه09:30 08:00عادي/ 14:00 98/04/01
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده