ورود

نام و نام خانوادگی : البرز مقتدر منصوري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مديريت

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : alborzmansouri@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1401 مديريت رفتار سازماني 11:00 97/10/20
1406 سير انديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري 11:00 97/10/19
1411 جامعه شناسي سازمانها 14:00 97/10/16
1424 سيستمهاي اطلاعاتي در مديريت 11:00 97/10/16
1461 سازماندهي واصلاح تشكيلات و روشها 11:00 97/10/20
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده