ورود

نام و نام خانوادگی : البرز مقتدر منصوري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مديريت

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : alborzmansouri@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1401 مديريت رفتار سازماني پنج شنبه10:50 09:30عادي/ 00:00 / /
1411 جامعه شناسي سازمانها 00:00 / /
1424 سيستمهاي اطلاعاتي در مديريت 00:00 / /
1461 سازماندهي واصلاح تشكيلات و روشها 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده