ورود

نام و نام خانوادگی : رقيه نيک خصال

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : برنامه ريزي علوم تربيتي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : r.nikkhesal@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1137 آموزش و پرورش كودكان استثنايي جمعه19:00 17:30شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/04/01
1593 مشاوره كودك پنج شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/17
1120 مقدمات روشهاي مطالعه و پژوهش پنج شنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/03/17
1121 روانشناسي عمومي پنج شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/03/20
1637 روانشناسي كودك ونوجوان پنج شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/03/20
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده