ورود

نام و نام خانوادگی : سعيده اميري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مديريت

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : amirisaeadeh@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1429 روانشناسي كار (روانشناسي سياسي) 11:00 97/10/17
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده