ورود

نام و نام خانوادگی : سولماز بابائي بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : so_babaei@yahoo,com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
877 تغذيه ورزشي پيشرفته پنج شنبه11:15 09:45عادي/ 14:30 97/04/05
878 استرس محيطي در تمرين و فعاليت ورزشي پنج شنبه09:30 08:00عادي/ 14:30 97/04/06
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده