ورود

نام و نام خانوادگی : سولماز بابائي بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : so_babaei@yahoo,com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
172 سمينار پژوهشي- تمرين ورزشي پنج شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 96/10/20
170 استرس محيطي در تمرين و فعاليت ورزشي پنج شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 96/10/16
171 استفاده و سوء استفاده از داروها پنج شنبه12:20 11:00 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 96/10/18
188 فيزيولوژي انسان پيشرفته ويژه فعاليتهاي ورزشي پنج شنبه10:50 09:30 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 96/10/18
187 آمارزيستي ويژه فعاليتهاي ورزشي پنج شنبه09:20 08:00 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 96/10/16
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده