ورود

نام و نام خانوادگی : سيدشاهين احمدي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : shaahin_ahmadi@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
888 تشريح يکشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 6عادي/يکشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 6هفته اول/ 11:00 96/10/25
809 جنين شناسي يکشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 6عادي/ 11:00 96/11/02
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده