ورود

نام و نام خانوادگی : سيدشاهين احمدي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : shaahin_ahmadi@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
156 تشريح (2) سه شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/سه شنبه11:50 09:45شماره کلاس0هفته اول/سه شنبه11:15 09:45شماره کلاس0هفته دوم/ 14:30 96/03/17
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده