ورود

نام و نام خانوادگی : فرح ناز------مربي باليني فتحي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : شهرسازي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
836 کارآموزي در عرصه بيماري هاي داخلي و جراحي در بارداري 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده