ورود

نام و نام خانوادگی : سميه ---- مربي باليني عبدل زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
839 کارآموزي در عرصه بارداري طبيعي و غير طبيعي 00:00 / /
1205 کارآموزي بارداري طبيعي 00:00 / /
1844 کارآموزي در عرصه بارداري طبيعي و غير طبيعي 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده