ورود

نام و نام خانوادگی : مهناز ايزدي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
838 کارآموزي در عرصه بهداشت باروري، مادر و کودک و تنظيم خانواده 00:00 / /
1847 کارآموزي در عرصه در عرصه بعداشت باروري ، مادروکودک وتنظيم خانواده 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده