ورود

نام و نام خانوادگی : پرويز کشاورزي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : شهرسازي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : sina.keshavarz2011@gmail.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
842 سازماندهي واصلاح تشكيلات و روشها شماره کلاس 1 17:15 - 15:45 - يکشنبه , 11:00 96/03/30
845 سيستمهاي اطلاعاتي در مديريت سه شنبه19:00 17:30شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/20
843 مديريت تحول سازماني چهار شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/31
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده