ورود

نام و نام خانوادگی : ناهيد چترنور

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : Linko_9000@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1774 آمادگي براي زايمان و زايمان فيزيولوژيک چهار شنبه17:15 15:45شماره کلاس6عادي/ 14:00 96/10/23
1845 کارآموزي در عرصه زايمان طبيعي وغير طبيعي 00:00 / /
834 کارآموزي در عرصه زايمان طبيعي و غيرطبيعي (2) 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده