ورود

نام و نام خانوادگی : ناهيد چترنور

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : nahidchatrnoor@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1362 آمادگي براي زايمان و زايمان فيزيولوژيک شماره کلاس 6 13:00 - 11:30 - چهار شنبه , 14:30 96/03/25
1756 آمادگي براي زايمان و زايمان فيزيولوژيک چهار شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/25
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده