ورود

نام و نام خانوادگی : نسرين مهرنژاد

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : n_mehrnejad@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
844 مراقبت هاي جامع پرستاري در بخش هاي ويژه يکشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 6عادي/سه شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 6عادي/ 11:00 96/10/23
1174 پرستاري ويژه 11:00 96/10/23
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده