ورود

نام و نام خانوادگی : نادر مهدوي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : nmahdavi24@Yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
924 تحقيق در پرستاري سه شنبه15:30 14:00هفته دوم/ 11:00 97/11/01
916 آمار حياتي مقدماتي سه شنبه15:30 14:00هفته اول/ 11:00 97/10/30
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده