ورود

نام و نام خانوادگی : نادر مهدوي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : nmahdavi24@Yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
853 تحقيق در پرستاري پنج شنبه12:20 11:00 شماره کلاس 6عادي/پنج شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 6عادي/ 11:00 96/10/28
852 آمار حياتي مقدماتي پنج شنبه09:20 08:00 شماره کلاس 6عادي/پنج شنبه10:50 09:30 شماره کلاس 6عادي/ 11:00 96/10/25
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده