ورود

نام و نام خانوادگی : سيد منصور آل طه

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : manal239@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
20 سيتو ژنتيک شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 0عادي/ 08:30 96/03/23
91 ويروس شناسي پيشرفته پنج شنبه19:00 17:30 شماره کلاس 0عادي/ 14:30 96/03/30
90 سموم ميکروبي پنج شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 0عادي/ 14:30 96/03/27
93 آنتي بيوتيکها و مکانيسم عمل آنها پنج شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 0عادي/ 14:30 96/03/24
1782 کشت سلول و بافت (نظري و عملي) پنج شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/04/01
2014 ايمني شناسي پيشرفته 11:00 96/03/31
2018 سمينار (2) 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده