ورود

نام و نام خانوادگی : سيد منصور آل طه

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : manal239@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
195 بيوتكنولوژي 14:30 96/06/04
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده