ورود

نام و نام خانوادگی : عفت -------- مربي باليني رحمت زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
863 کارآموزي پرستاري بزرگسالان و سالمندان(2) 00:00 / /
864 کارآموزي پرستاري بهداشت مادر و نوزاد 00:00 / /
871 کارآموزي در عرصه پرستاري بزرگسالان و سالمندان (3--1)و پرستاري مراقبت 00:00 / /
878 کارآموزي درعرصه پرستاري بهداشت مادران ونوزادان 00:00 / /
1159 کارآموزي درعرصه پرستاري داخلي جراحي(1) 00:00 / /
1160 کارآموزي درعرصه پرستاري داخلي جراحي(2) 00:00 / /
1176 کارآموزي پرستاري بهداشت مادران ونوزادان 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده