ورود

نام و نام خانوادگی : حامد بروشک

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hamed_brooshak@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1290 کشتي(2) يکشنبه17:15 15:45عادي/پنج شنبه17:15 15:45عادي/ 00:00 / /
1291 کشتي(1) يکشنبه17:15 15:45عادي/پنج شنبه17:15 15:45عادي/ 00:00 / /
954 شنا (2) يکشنبه09:30 08:00عادي/ 00:00 / /
955 شنا (4) يکشنبه09:30 08:00عادي/ 00:00 / /
1304 اصول و مباني مديريت سه شنبه15:30 14:00عادي/ 08:30 98/04/03
1413 کوهنوردي جمعه09:30 08:00عادي/ 00:00 / /
1549 شنا (3) 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده