ورود

نام و نام خانوادگی : علي درخشان اصل

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : صنايع

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : ali.system85@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
305 کاربرد تحقيق در عمليات در حل مسائل دولتي جمعه12:20 11:00شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/10/21
1374 برنامه ريزي پويا جمعه10:50 09:30شماره کلاس0هفته دوم/جمعه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/10/21
1531 مباحث منتخب در مهندسي صنايع (2) پنج شنبه12:20 11:00شماره کلاس0عادي/پنج شنبه15:30 14:00شماره کلاس0هفته اول/ 14:00 96/10/23
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده