ورود

نام و نام خانوادگی : سعيد شيپوريان

مرتبه علمی : مربي

گروه آزمایشی : حسابداري

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد - حسابداری

کارشناسی - حسابداری

آدرس پست الکترونیک : s.sheiporian@iauazar.ac.ir

آدرس صفحه وب : www.azarhesab.mihanblog.com

1 ارتباط کیفیت حسابداری، حسابرسی و حاکمیت شرکتی
1 پیش بینی جریانات نقدی عملیات آتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در بورس اوراق بهادار تهران
مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1 CV3.pdf رزومه Download
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده