ورود

نام و نام خانوادگی : عليرضا داداشي ملكي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : dadashialireza@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1988 آزمايشگاه زيست شناسي سلولي سه شنبه17:15 15:45عادي/ 00:00 / /
666 آزمايشگاه زيست شناسي سلولي سه شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
1577 زيست شناسي پيش دانشگاهي دوشنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/10/28
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده