ورود

نام و نام خانوادگی : هادي قاسمي زوارق

مرتبه علمی : مربي

گروه آزمایشی : مکانيک

سوابق تحصیلی :

دکتری - مهندسی مکانیک - انرژی

کارشناسی ارشد - مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

کارشناسی - مهندسی مکانیک - خودرو

آدرس پست الکترونیک : hghz2005@gmail.com

آدرس صفحه وب :

1 مقاله جدید را اینجا بنویسید
مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده