ورود

نام و نام خانوادگی : جعفر احدزاده فرهود بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : برق

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : jafar.farhood@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
176 طراحي سيستم هاي ريز پردازنده اي پنج شنبه17:15 15:45شماره کلاس0هفته دوم/پنج شنبه19:00 17:30شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/24
1344 اصول ميكروكامپيوترها پنج شنبه17:15 15:45شماره کلاس0هفته دوم/پنج شنبه19:00 17:30شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/24
1648 ميكروپروسسورها پنج شنبه17:15 15:45شماره کلاس0هفته دوم/پنج شنبه19:00 17:30شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/24
1814 معماري كامپيوتر پنج شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/پنج شنبه17:15 15:45شماره کلاس0هفته اول/ 14:30 96/03/21
175 سيستمهاي ديجيتال (2) پنج شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/پنج شنبه17:15 15:45شماره کلاس0هفته اول/ 14:30 96/03/21
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده