ورود

نام و نام خانوادگی : حسين سلطان زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hossien4040@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
196 ژنتيك (2) شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/يکشنبه13:00 09:45شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/06/08
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده