ورود

نام و نام خانوادگی : حسين سلطان زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hossien4040@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
396 ژنتيك انساني سه شنبه17:15 15:45عادي/سه شنبه19:00 17:30هفته دوم/ 08:30 98/04/01
329 ژنتيك (1) سه شنبه11:15 09:45هفته دوم/سه شنبه13:00 11:30عادي/ 08:30 98/03/29
338 ژنتيك (2) سه شنبه09:30 08:00عادي/سه شنبه11:15 09:45هفته اول/ 14:00 98/03/25
342 آزمايشگاه ژنتيك (2) دوشنبه19:00 17:30عادي/ 00:00 / /
340 آزمايشگاه ژنتيك (2) دوشنبه17:15 15:45عادي/ 00:00 / /
339 آزمايشگاه ژنتيك (2) دوشنبه15:30 14:00عادي/ 00:00 / /
603 ژنتيک دوشنبه13:00 11:30عادي/ 14:30 98/04/07
1057 سيتوژنتيک تکميلي پنج شنبه15:30 14:00عادي/ 11:00 98/04/04
1056 ژنتيک جمعيت تکميلي پنج شنبه13:00 11:30عادي/ 11:00 98/04/01
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده