ورود

نام و نام خانوادگی : حسين سلطان زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hossien4040@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1013 آزمايشگاه ژنتيك (2) سه شنبه17:15 15:45عادي/ 00:00 / /
972 ژنتيك (1) سه شنبه12:20 11:00شماره کلاس2هفته اول/سه شنبه15:30 14:00شماره کلاس2عادي/ 08:30 97/10/20
1009 ژنتيك (2) سه شنبه10:50 09:30شماره کلاس2عادي/سه شنبه12:20 11:00شماره کلاس2هفته دوم/ 11:00 97/10/15
1031 انکولوژي سه شنبه09:20 08:00شماره کلاس2عادي/ 11:00 97/10/23
1012 آزمايشگاه ژنتيك (2) چهار شنبه15:30 14:00شماره کلاس5عادي/ 00:00 / /
980 ژنتيک چهار شنبه12:20 11:00عادي/ 11:00 97/10/30
1098 کشت سلول و بافت پنج شنبه17:15 15:45عادي/ 11:00 97/10/22
1096 ژنتيک سرطان پنج شنبه15:30 14:00شماره کلاس2عادي/ 11:00 97/10/15
1123 ايمنوژنتيک پنج شنبه12:20 11:00شماره کلاس2عادي/ 00:00 97/10/25
1257 سمينار 00:00 / /
1365 کشت سلول و بافت 11:00 97/10/22
1754 ژنتيك انساني 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده