ورود

نام و نام خانوادگی : حامد اختري شيشوان

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مکانيک

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hamed.akhtari@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
244 ترموديناميك (2) 11:00 96/06/06
256 آزمايشگاه ترموديناميك 00:00 / /
329 توربو ماشين 11:00 96/06/04
330 انتقال حرارت (2) 11:00 96/06/08
366 ترموديناميك (2) 11:00 96/06/06
374 انتقال حرارت 11:00 96/06/07
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده