ورود

نام و نام خانوادگی : حامد اختري شيشوان

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مکانيک

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hamed.akhtari@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1733 سوخت و احتراق سه شنبه19:00 17:30شماره کلاس0هفته دوم/ 11:00 96/03/24
1521 هيدروليک ماشين آلات سنگين سه شنبه19:00 17:30شماره کلاس0هفته اول/ 11:00 96/03/31
1789 انتقال حرارت (2) سه شنبه17:15 15:45شماره کلاس0هفته دوم/ 14:30 96/03/27
1405 انتقال حرارت (2) سه شنبه17:15 15:45شماره کلاس0هفته دوم/ 14:30 96/03/27
1428 سيستمهاي انتقال آب سه شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/سه شنبه17:15 15:45شماره کلاس0هفته اول/ 11:00 96/03/31
1427 آزمايشگاه ترموديناميك سه شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1426 طراحي سيستمهاي تهويه مطبوع (1) سه شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/سه شنبه11:15 09:45شماره کلاس0هفته اول/ 11:00 96/03/29
1784 حرارت مركزي و تهويه مطبوع 11:00 96/03/29
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده