ورود

نام و نام خانوادگی : محمد ببردل بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : کامپيوتر

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : babrdel@bonabiau.ac.ir

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1239 کارگاه سيستم عامل (2) شماره کلاس 7 11:15 - 09:45 - سه شنبه , 00:00 / /
1201 مباني اينترنت سه شنبه13:00 11:30شماره کلاس9عادي/ 00:00 / /
287 آزمايشگاه سيستم عامل سه شنبه09:30 08:00شماره کلاس9عادي/ 00:00 / /
1231 تحليل و طراحي سيستم ها چهار شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/چهار شنبه17:15 15:45شماره کلاس0هفته اول/ 11:00 96/03/22
1232 مباني مهندسي نرم افزار چهار شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/چهار شنبه17:15 15:45شماره کلاس0هفته اول/ 11:00 96/03/22
251 طراحي صفحات وب چهار شنبه11:15 09:45شماره کلاس0هفته دوم/چهار شنبه13:00 11:30شماره کلاس9عادي/ 11:00 96/03/17
252 برنامه نويسي مبتني بر وب چهار شنبه11:15 09:45شماره کلاس0هفته دوم/چهار شنبه13:00 11:30شماره کلاس9عادي/ 11:00 96/03/17
266 محيط چند رسانه اي چهار شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/چهار شنبه11:15 09:45شماره کلاس0هفته اول/ 14:30 96/03/21
1380 پايگاه داده پيشرفته جمعه11:15 09:45شماره کلاس0هفته دوم/جمعه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/31
1379 داده کاوي جمعه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/جمعه11:15 09:45شماره کلاس0هفته اول/ 11:00 96/03/25
267 محيطهاي چندرسانه اي 14:30 96/03/21
1381 سمينار 00:00 / /
1832 شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته 11:00 96/04/01
1906 محيطهاي چندرسانه اي 14:30 96/03/21
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده