ورود

نام و نام خانوادگی : موسي اديب فر

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : mosa.adibfar@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
66 پزشكي قانوني سه شنبه15:30 14:00عادي/ 08:30 97/10/22
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده