ورود

نام و نام خانوادگی : فرزين عظيم پور شيشوان

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مکانيک

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : fazimpoor@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
915 آزمايشگاه تاسيسات حرارتي و برودتي سه شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
728 تاسيسات مكانيكي و برقي سه شنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/03/22
560 تاسيسات مكانيكي سه شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/27
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده