ورود

نام و نام خانوادگی : جهانگير باقري ايلخچي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : jahangirbagheri@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1523 سازمانهاي بين الملل جمعه10:50 09:20شماره کلاس0عادي/ 14:00 96/10/21
1516 حل و فصل مسالمت آميز دعاوي جمعه09:20 08:00شماره کلاس0عادي/ 14:00 96/10/17
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده