ورود

نام و نام خانوادگی : جهانگير باقري ايلخچي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : jahangirbagheri@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
876 سمينار روابط خارجي ايران پنج شنبه12:20 11:00عادي/ 14:00 98/10/21
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده