ورود

نام و نام خانوادگی : جهانگير باقري ايلخچي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : jahangirbagheri@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1430 حقوق جنگ و بيطرفي جمعه11:15 09:45عادي/ 14:30 97/04/03
1428 روش و پژوهش در روابط بين الملل جمعه09:30 08:00عادي/ 11:00 97/03/27
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده