ورود

نام و نام خانوادگی : جهانگير باقري ايلخچي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : jahangirbagheri@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
814 سياست بين الملل پنج شنبه15:30 14:00عادي/پنج شنبه17:15 15:45عادي/ 14:00 98/03/25
815 حقوق جنگ و بيطرفي پنج شنبه13:00 11:30عادي/ 14:00 98/03/27
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده