ورود

نام و نام خانوادگی : مرتضي فرزانه قشلاق چلقا ئي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : شهرسازي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : m.farzaneh83@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
898 مديريت سازمانهاي محلي و شهرداريها دوشنبه13:00 10:45عادي/ 00:00 / /
886 جامعه شناسي سازمانها دوشنبه10:45 08:00عادي/ 00:00 / /
1263 کارآفريني و پروژه 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده