ورود

نام و نام خانوادگی : جعفر کلاهدوزي پور

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : jkolahdoz@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
881 پرستاري بزرگسالان و سالمندان (3) سه شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 6عادي/سه شنبه10:50 09:30 شماره کلاس 6هفته اول/يکشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 6هفته اول/ 08:30 96/10/23
882 پرستاري بزرگسالان و سالمندان (3) سه شنبه12:20 11:00 شماره کلاس 6عادي/سه شنبه10:50 09:30 شماره کلاس 6هفته دوم/دوشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 6هفته دوم/ 08:30 96/10/23
1171 پرستاري بيماريهاي داخلي وجراحي(4) 11:00 96/10/23
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده