ورود

نام و نام خانوادگی : جعفر کلاهدوزي پور

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : jkolahdoz@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1762 پرستاري بزرگسالان و سالمندان (3) دوشنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/جمعه13:00 09:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1765 پرستاري بيماريهاي داخلي وجراحي(4) دوشنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/جمعه13:00 09:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده