ورود

نام و نام خانوادگی : روزبه عبدالجباري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : r.abdoljabari@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
320 مباني بوم شناسي چهار شنبه19:00 17:30عادي/چهار شنبه17:15 15:45هفته دوم/ 14:00 98/03/30
1323 بهداشت و محيط زيست جمعه17:15 15:45عادي/ 14:00 98/03/27
238 اصول بهداشت و كمكهاي اوليه پنج شنبه11:15 09:45عادي/ 14:00 98/03/27
281 اكولوژي 15:30 - 14:00 - سه شنبه , 14:00 98/03/30
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده