ورود

نام و نام خانوادگی : روزبه عبدالجباري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : r.abdoljabari@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
364 بهداشت و محيط زيست جمعه09:20 08:00عادي/ 14:00 97/10/27
1006 اكولوژي 17:15 - 15:45 - سه شنبه , 08:30 97/10/24
1445 اصول بهداشت و كمكهاي اوليه 14:00 97/10/27
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده