ورود

نام و نام خانوادگی : روزبه عبدالجباري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : r.abdoljabari@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
200 بهداشت و محيط زيست شنبه15:30 14:00عادي/يکشنبه15:30 14:00عادي/دوشنبه15:30 14:00عادي/ 11:00 97/06/03
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده