ورود

نام و نام خانوادگی : معصومه عباسي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : masomeabasi55@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
76 آزمايشگاه زيست شناسي جانوري سه شنبه13:00 11:30 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
75 زيست شناسي جانوري سه شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 0عادي/سه شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 0عادي/ 11:00 96/03/17
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده