ورود

نام و نام خانوادگی : معصومه عباسي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : masomeabasi55@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
393 مباني جانورشناسي چهار شنبه11:15 09:45شماره کلاس14عادي/چهار شنبه13:00 11:30شماره کلاس14هفته اول/ 11:00 99/04/01
394 آزمايشگاه مباني جانورشناسي چهار شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
895 زيست شناسي جانوري 11:00 99/04/01
896 آزمايشگاه زيست شناسي جانوري 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده