ورود

نام و نام خانوادگی : فاطمه صدرجهاني

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : sadrjahani130@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
452 وصاياي امام(ره) يکشنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/20
444 آشنايي با قرآن كريم يکشنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/24
447 آشنايي با قرآن كريم شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/24
453 وصاياي امام(ره) دوشنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/20
445 آشنايي با قرآن كريم دوشنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/24
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده