ورود

نام و نام خانوادگی : جواد شفائي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حسابداري

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : javad58shafaie@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
96 حسابداري و حسابرسي دولتي 11:00 97/06/07
119 حسابداري دولتي(2) 11:00 97/06/07
238 سرمايه گذاري دربورس اوراق بهادار 11:00 97/06/03
272 حسابداري دولتي 11:00 97/06/07
273 حسابداري دولتي(1) 11:00 97/06/07
296 حسابرسي سيستمهاي كامپيوتري 08:30 97/06/03
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده