ورود

نام و نام خانوادگی : جواد ببري بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : javadbabri@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
462 داروشناسي (فارماکولوژي ) سه شنبه15:30 14:00عادي/ 14:00 98/04/08
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده