ورود

نام و نام خانوادگی : بهروز تنهائيان

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : b.tanhaeian@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
170 آشنايي با دفاع مقدس دوشنبه13:00 09:45شماره کلاس0عادي/سه شنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/06/07
173 وصاياي امام(ره) چهار شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/چهار شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/06/08
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده