ورود

نام و نام خانوادگی : بهروز تنهائيان

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : b.tanhaeian@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
494 آشنايي با دفاع مقدس دوشنبه15:30 14:00عادي/ 17:00 97/04/03
1188 وصاياي امام(ره) چهار شنبه17:15 15:45عادي/ 17:00 97/03/31
1239 وصاياي امام(ره) چهار شنبه17:15 15:45عادي/ 17:00 97/03/31
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده