ورود

نام و نام خانوادگی : پرويز جعفري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : برنامه ريزي علوم تربيتي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : j.p_managedu403@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
241 آموزش علوم تجربي دوره ابتدايي جمعه10:50 09:30عادي/ 14:00 97/10/20
240 روانشناسي يادگيري جمعه09:20 08:00عادي/ 14:00 97/10/18
365 اصول و فلسفه آموزش و پرورش پنج شنبه16:15 14:00عادي/ 14:00 97/10/15
1102 روانشناسي زبان(باتاكيدبرآموزش زبان فارسي) پنج شنبه12:20 11:00عادي/ 14:00 97/10/26
1275 اصول و فلسفه آموزش و پرورش 14:00 97/10/15
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده