ورود

نام و نام خانوادگی : پرويز جعفري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : برنامه ريزي علوم تربيتي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : j.p_managedu403@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
178 آموزش علوم تجربي دوره ابتدايي شنبه15:30 14:00عادي/يکشنبه15:30 14:00عادي/دوشنبه15:30 14:00عادي/ 11:00 97/06/05
33 سازمان و مديريت در آموزش و پرورش شنبه13:00 11:30عادي/يکشنبه13:00 11:30عادي/دوشنبه13:00 11:30عادي/ 11:00 97/06/03
27 آموزش هنر در دوره ابتدايي شنبه11:15 09:45عادي/يکشنبه11:15 09:45عادي/دوشنبه11:15 09:45عادي/ 11:00 97/06/06
51 اصول و مباني آموزش و پرورش ابتدائي شنبه09:30 08:00عادي/يکشنبه09:30 08:00عادي/دوشنبه09:30 08:00عادي/ 11:00 97/06/04
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده