ورود

نام و نام خانوادگی : محمد عزيز افشاري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : عمران

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : m.azizafshar1@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
237 سازه هاي بتني شماره کلاس 4 13:00 - 11:30 - سه شنبه , 14:30 96/06/07
296 تاسيسات مكانيكي و برقي 08:30 96/06/05
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده