ورود

نام و نام خانوادگی : محمدرضا همتي اسكوئي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hemmatimr@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
976 ايمني شناسي پنج شنبه17:15 15:45عادي/ 11:00 97/11/04
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده