ورود

نام و نام خانوادگی : محمدرضا همتي اسكوئي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hemmatimr@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
804 آسيب شناسي عمومي واختصاصي سه شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 6عادي/سه شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 6هفته اول/سه شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 6هفته دوم/ 08:30 96/10/26
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده